Hopp til hovedinnhold

Om Bogstad

Bogstad Gård er en herregård fra 1700-tallet med autentisk interiør og et flott parklandskap. Bogstad Gård har aktiviteter for hele familien; museum, kafé, butikk og selskapslokaler.

Som kulturminne rangerer Bogstad svært høyt i nasjonal sammenheng, et autentisk innredet hjem som står delvis urørt fra slutten av 1700-tallet. Godseier Peder Anker var Norges første statsminister i Stockholm etter 1814. Han og hans etterkommere, familien Wedel Jarlsberg, spilte på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet en viktig rolle i norsk historie. Godset ble privat eiendom i 1649 og tilhørte slekten frem til 1955. Anlegget drives i dag som museum.
Museet på Bogstad Gård eies av en stiftelse og forvaltes av Stiftelsen Norsk Folkemuseum.
Bogstad Gård har egen administrasjon.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1