Bogstad gårds venneforening

Foreningen har som formål å spre kjennskap til og interesse for Bogstad Gård, samt å støtte Bogstad Stiftelse for ettertiden i samsvar med givernes intensjoner.

Bogstad Gårds Venneforening ble stiftet 21.januar 1987 og har som oppgave å fremskaffe medlemsbidrag og gaver som skal benyttes til å bevare Bogstad Gård som et nasjonalt kulturminne, slik at den museale og vitenskapelige standard blir opprettholdt. 

MRK. GENERALFORSAMLING MED PÅFØLGENDE FOREDRAG 21. APRIL ER UTSATT INNTIL VIDERE SOM ET TILTAK FOR Å BEGRENSE SMITTE AV KORONAVIRUS. 
Ny dato publiseres på våre nettsider så snart situasjonen blir avklart.

Styret i Bogstad Gårds Venneforening:

Styreleder
Morten Ole Mørch

Styremedlemmer
Torbjørn Joys Guthe
Toppen Bech
Ragnhild Astrup Tschudi
Christian Lorck
Guri Gilså

Fra Bogstad Stiftelse
Westye Høegh
Mette Mork

Kontakt for BGV:
Anne Borchgrevink Braathu

venneforeningen@bogstad.no