Hopp til hovedinnhold

Bogstad Gårds Venneforening

Foreningen har som formål å spre kjennskap til og interesse for Bogstad Gård, samt å støtte Bogstad Stiftelse for ettertiden i samsvar med givernes intensjoner.

Bogstad Gårds Venneforening ble stiftet 21.januar 1987 og har som oppgave å fremskaffe medlemsbidrag og gaver som skal benyttes til å bevare Bogstad Gård som et nasjonalt kulturminne, slik at den museale og vitenskapelige standard blir opprettholdt. 

Som medlem er du med å ta vare på Bogstad Gård.

Medlemmer av venneforeningen får: 
Gratis adgang til ordinære omvisninger.
Invitasjon til venneforeningens foredrag, turer og øvrig program.

Styret i Bogstad Gårds Venneforening:

Styreleder
Morten Ole Mørch

Styremedlemmer
Nini E H Nergaard
Ragnhild Astrup Tschudi
Stig Sunde
Tine Berg Floater

Fra Bogstad Stiftelse
Westye Høegh
Martin Biehl

Kontakt for BGV:
Anne Borchgrevink Braathu

venneforeningen@bogstad.no 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1