Bogstad Gårds Venneforening

Foreningen har som formål å spre kjennskap til og interesse for Bogstad Gård, samt å støtte Bogstad Stiftelse for ettertiden i samsvar med givernes intensjoner.

Bogstad Gårds Venneforening ble stiftet 21.januar 1987 og har som oppgave å fremskaffe medlemsbidrag og gaver som skal benyttes til å bevare Bogstad Gård som et nasjonalt kulturminne, slik at den museale og vitenskapelige standard blir opprettholdt. 

Styret i Bogstad Gårds Venneforening:

Styreleder
Morten Ole Mørch

Styremedlemmer
Guri Gilså
Ragnhild Astrup Tschudi
Stig Sunde
Tine Berg Floater
Torbjørn Joys Guthe

Varamedlem
Christian Lorck

Fra Bogstad Stiftelse
Westye Høegh
Mette Mork

Kontakt for BGV:
Anne Borchgrevink Braathu

venneforeningen@bogstad.no