Bogstad Gårds Venneforening

Foreningen har som formål å spre kjennskap til og interesse for Bogstad Gård, samt å støtte Bogstad Stiftelse for ettertiden i samsvar med givernes intensjoner.

Bogstad Gårds Venneforening ble stiftet 21.januar 1987 og har som oppgave å fremskaffe medlemsbidrag og gaver som skal benyttes til å bevare Bogstad Gård som et nasjonalt kulturminne, slik at den museale og vitenskapelige standard blir opprettholdt. 

Styret i Bogstad Gårds Venneforening:

Styreleder
Morten Ole Mørch

Styremedlemmer
Torbjørn Joys Guthe
Toppen Bech
Ragnhild Astrup Tschudi
Christian Lorck
Guri Gilså

Fra Bogstad Stiftelse
Westye Høegh
Mette Mork

Kontakt for BGV:
Anne Borchgrevink Braathu

venneforeningen@bogstad.no