Hopp til hovedinnhold

Bogstad Gårds Venneforening

Foreningen har som formål å spre kjennskap til og interesse for Bogstad Gård, samt å støtte Bogstad Stiftelse for ettertiden i samsvar med givernes intensjoner.

  • Bogstad gård med Bogstadvannet foran
    Lars Erling Mikkelsen

Bogstad Gårds Venneforening ble stiftet 21.januar 1987 og har som oppgave å fremskaffe medlemsbidrag og gaver som skal benyttes til å bevare Bogstad Gård som et nasjonalt kulturminne, slik at den museale og vitenskapelige standard blir opprettholdt. 

Som medlem er du med å ta vare på Bogstad Gård.

Medlemmer av venneforeningen får: 
Gratis adgang til ordinære omvisninger.
Invitasjon til venneforeningens foredrag, turer og øvrig program.

Styret i Bogstad Gårds Venneforening:

  • Morten Ole Mørch (styreleder)
  • Nini E H Nergaard (styremedlem)
  • Ragnhild Astrup Tschudi (styremedlem)
  • Stig Sunde (styremedlem)
  • Tine Berg Floater (styremedlem)
  • Westye Høegh (fra Bogstad Stiftelse)
  • Martin Biehl (fra Bogstad Stiftelse)

Kontakt

Anne Borchgrevink Braathu: venneforeningen@bogstad.no 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2