Hopp til hovedinnhold

Skolebesøk på Bogstad gård

Bogstad Gård tilbyr tilpasset undervisning i museet for alle klassetrinn i grunnskolen og den videregående skole. Vi følger ny læreplan.

 • En kvinne i kjole står foran en åpen dør og ønsker velkommen.
  1/1
  Haakon Harris

Bogstad ligger ved inngangsporten til Marka og har stor plen og badeplass rett i nærheten. Dette gir muligheter for å kombinere besøk i museet med en aktiv skoledag i våre omgivelser. Nistepakka kan spises i Skolestua eller ute i det fri.

Enkelte tilbud er i samarbeid med Oslo Kommune/Bymiljøetaten, som driver jordbruk og besøksgård på stedet. Les mer om Bogstad besøksgård hos Bymiljøetaten.

Undervisningstilbud i samfunnsfag

Et maleri av Bogstad gård med Bogstadvannet foran

Skoleomvisning på Bogstad gård

Tilbys gjennom hele skoleåret
Tilpasses til hvert enkelt klassetrinn

Gården fra 1700-tallet minner mest om et slott. Her bodde godseier Peder Anker (1749–1824). Han var Norges første statsminister etter 1814, og hjemmet hans står delvis urørt siden den gang. 

Peder Anker og svigersønnen grev Herman Wedel Jarlsberg var med i grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. I tiden etter 1814 kjempet de for Norges fremtid og forsvarte Grunnloven med nebb og klør, og her ligger noe av kimen til vårt demokrati i dag. 

Bogstad byr på mange innfallsvinkler knyttet til spennende og lærerike historiefortellinger. Kom med ønsker og vi vil forsøke å tilpasse undervisningen. Vi kan også skreddersy oppgaver i tilknytning til besøket.

Pris: Gratis for Osloskolen
Varighet: ca. 1 time

Aktuelle temaer i henhold til kjerneelementene i lærplanen:

 

 • Sammenhenger og samfunnsforming​
 • Demokrati og medborgerskap
 • Kunne forstå seg selv som historieskapt og historieskapende individ
 • Vurdere brudd og kontinuitet i fortiden
 • Makt og ressurser

 

Undervisningstilbud for 1.- 4. trinn

En kvinne i kostyme inne i hovedbygningen på Bogstad, publikum rundt.

Inn og ut på Bogstad Gård

Tilbys tirsdag- fredag 1. mai - 25. september

Året er 1814. I Sørkedalen et stykke unna byens larm, ligger den staselige herregården Bogstad. Bli med Helene herskapsfrøken på en spennende oppdagelsesferd rundt i parken, på gården og i herskapshuset.

Bogstad Gård har en spennende historie. Dette var hjemmet til Peder Anker, som var med og skrev grunnloven på Eidsvoll. I 1814 ble han Norges første statsminister. Hør om datteren Karen som vokste opp på herregården og se senga som kong Karl Johan sov i når han var på besøk.

Bogstad er et sted der kultur og natur møtes. Elevene får komme opp i ballsalen, høre historiene, lære seg viftespråket, vite navnet på ulike vekster i parken og hilse på noen av dyrene som finnes på gården. 

Pris: Gratis for Osloskolen
Varighet: ca. 1 time

Undervisningstilbudet dekker blant annet følgende læremål:

 • Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid
 • ​Skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenlikne levekår
 • Samtale om hvorfor og hvordan vi feirer 17.mai

Hushjelpen Gunda tar ut et brett fra ovnen

Livet på storgården

Tilbys februar–april og oktober–november

Elevene får være med på en reise tilbake i tid på Bogstad gård. Gjennom sanselige opplevelser, aktiviteter og rollespill får de oppleve besøk hos dyrene i fjøset, skravling i det blå kjøkkenet og finkultur i stua. Elevene får et innblikk i arbeidsoppgavene til en tjenestejente og i hva som ble produsert på en stor gård i gamledager.

Den gangen Bogstad var i drift, var gården levebrødet for svært mange mennesker. Elevene møter gårdsgutten Jonas og tjenestejenta Gunda. Klassen deles i to grupper og besøker henholdsvis fjøset og museet. På gården var de selvforsynt med det meste. Oslobarn som vokser opp i byen vil garantert få noen aha-opplevelser. Men noe skurrer her på gården. Hvorfor arbeider enkelte dagen lang mens andre går på stas? Besøket blir også en innføring i sosiale forskjeller før i tiden.

NB! Det er ikke alle dager fjøset kan ta imot elever.

Pris: Gratis for Osloskolen
Varighet: ca. 1 - 1,5 time
Valgfri kultur/natursti: Barna svarer på enkle spørsmål om det de har lært

Undervisningstilbudet dekker blant annet følgende læremål:

 • Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid
 • Fortelle om hvordan levemåter, levekår og kjønnsroller har endret seg
 • Kjenne igjen historiske spor og undersøke lokale samlinger og minnesmerker

Undervisningstilbud for videregående skole

To damer snakker sammen foren noen store malerier.

Historisk lys på Bogstad

Tilbys gjennom hele skoleåret

Fra fattig stendersamfunn til demokratisk velferdsstat - hvordan havnet vi i en så gunstig posisjon? Det begynte et sted, vi hentet impulser utenfra, og det handler om at noen tok ansvar. 

Vi ønsker elever i den videregående skolen velkommen til Bogstad gård hvor stormannen Peder Anker (1749–1824) levde og virket. Han var godseier og med i Riksforsamlingen på Eidsvoll. I 1814 ble han Norges første statsminister. Livet hans omfatter opplysningstid, økonomiske opp- og nedturer, politisk turbulens og nasjonsbygging. Hvordan var han og hans likemenn med på å stake ut kursen for et nytt og selvstendig Norge? 

På Bogstad får elevene en omvisning i Peder Ankers hjem. Etter avtale er det mulig å arrangere gruppearbeid etter omvisningen med en oppsummering til slutt. Elevene deles i grupper og får utdelt materiell. 

Oppgave: Bogstad gård er et fredet kulturminne med nasjonal betydning. Hvorfor?

Gruppene svarer med utgangspunkt i ett av følgende temaer:

 • Opplysningstid
 • Norges økonomiske situasjon rundt 1814
 • Politisk brytningstid rundt 1814
 • Kunst og arkitektur

Pris: Gratis for Osloskolen
Varighet: ca. 1 time u/ gruppearbeid, 1,5 t m/ gruppearbeid. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2