Hovedbygningen

  • Julia Vance, skulpturer (Foto/Photo)
    Julia Vance, skulpturer

Til bords med Anemone Wille Waage, Caroline Wedel Jarlsberg, Julia Vance, Linda Lothe og Lise Løvenskiold     

Søndag 30. mai t.o.m. søndag 3. oktober

Museet i hovedbygningen er fylt med nytt liv i sommer!

Vi har invitert fem kvinner med ulik profesjon, bakgrunn og tilknytning til Bogstad til å sette nytt og personlig  preg på hver sin sal i museet. Tre av deltakerne er «profesjonelle» borddekkere, delvis med bakgrunn i yrke, eller gjennom stor interesse og sans for kunsten i egne hjem og rundt egne bord. De øvrige to er kunstnere og viser et utvalg objekter/verker.

På en omvisning kan du oppleve er et annerledes museum fylt av nye uttrykk, former, materialer og stemninger. To av deltakerne har familiær tilknytning til Bogstad-godset, og representerer på den måten en kontinuitet i forhold til Bogstad. Samtidig byr de på moderne og personlige tolkninger innen et felt av det vi kan kalle norsk herregårdskultur. I tillegg dekker museet et stilhistorisk bord i Spisestuen, med servise, glass og gjenstander fra egen samling. 

Om Hovedbygningen
Hovedbygningen ligger med fasaden ut mot Bogstadvannet. Den danner, sammen med en rekke sammenbygde bygninger, et lukket anlegg med en gårdsplass i midten. Bygningens eldste del, midtpartiet, er oppført i 1760-61. Denne bygningen fikk omkring 1780 inntrukne tilbygg på hver side. I 1916 ble hovedbygningen fornyet både inn- og utvendig etter planer fra arkitekt Arnstein Arneberg. Innredningen ble modernisert og det ble lagt inn sentralvarme, elektrisk lys og varmtvann.

Selve kjernen i huset er av tre, men utvendig er den i kalkpusset mur. Det er et skarpt skille mellom den forholdsvis lave første etasje med rom for tjenerskapet og den praktiske gårdsdriften, og den høye, flotte hovedetasjen med godseierens privatrom og representasjonsrom.

Interiørene
Hovedinngangen fra gårdsplassen er sentralt plassert på hovedfløyen og man kommer direkte inn i en herskapelig innredet hall. Godseierfamiliens private rom ligger i den østlige enden av hovedetasjen, mens representasjonsrommene utgjør resten.Til kjøkkenet, arbeidsrommene og skolerom for herskapets barn, som alle ligger i første etasje, er det egne innganger. Det var et tydelig skille mellom herskap og tjenere – representasjon og arbeid.

Selskapsrommene har den eldste innredningen i huset, fra 1700- og 1800-tallet, med autentiske møbler og malerier. Festsalen er innredet i Louis Seize-stil. Her henger en italiensk malerisamling, kjøpt av Peder Anker på hans Grand Tour i Europa i 1760-årene, med italienske og nederlandske malere i Roma på 1600- og 1700-tallet. Opphengningen er original og preget av streng symmetri. Flygelet er fra 1870-årene og brukes fremdeles til konserter.