Fjøset

Bogstad besøksgård

  • Fjset_foto_Jonas_Lvaas_Gjerstad.jpg
    Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Velkommen til Bogstad besøksgård!

Fra midten av mai går dyrene på beite rundt gården og fjøset stenger for sesongen.
Hils gjerne på dyrene ute!


Åpningstider, fjøset – enkeltbesøkende uten avtale
Medio oktober til medio mai
Tir - fre kl 12 – 16
Siste søndag i måneden kl 12 – 16

Åpningstider, fjøset – skoleklasser og barnehager
Medio oktober til medio mai
Man – tor kl 09.30 – 12.45
Skoleklasser og barnehager må avtale besøk i forkant. Det er en fordel at barna har fylt 3 år. Da får de mer glede av besøket.
For bestilling: Benytt vårt påmeldingsskjema eller kontakt jonas.gjerstad@bym.oslo.kommune.no

Besøk oss gjerne også om sommeren. Da er fjøset stengt, men mange av dyra går på beite i området rundt gården.

Bogstad Gård drives økologisk og det er Oslo Kommune, Bymiljøetaten som står for gårdsdriften. Havre/ hvete, poteter, storfe og sau fra Bogstad er økologisk og vi dyrker gressforet til alle dyrene selv.

Gården har hester, kuer, sauer, kaniner og høner. Det er stallplasser til utleie for private hester.

Vi tilbyr omvisning / undervisning

  • i fjøset ( medio oktober til medio mai)
  • ved lamming ( april)
  • potetplukking ( september)
  • saueklipping (oktober)