Bogstad besøksgård / fjøset

  • Sauer i parken, foto Jonas Løvaas Gjerstad (Foto/Photo)
    Sauer i parken, foto Jonas Løvaas Gjerstad

Besøk av familier og enkeltpersoner

Besøksfjøset er åpent for publikum tirsdag til fredag kl. 12-16, med inngang via museumsbutikken. Det er gratis inngang for alle. Forhåndsbestilling for skoleklasser og barnehager.

Undervisning og formidling i fjøset og kjøkkenhagen

Skoleklasser og barnehager avtaler formidling på forhånd.
For bestilling: jonas.gjerstad@bym.oslo.kommune.no, t 479 00 996.
Eller benytt vårt påmeldingsskjema.

Nedre aldersgrense er 3 år, dette for at barna skal ha mest mulig glede av besøket.

Vi tilbyr GRATIS undervisning/formidling i 2021

  • Potetferie (uke 35 - 40)
  • Besøk hos dyrene i fjøset (uke 41 – 48)
  • Jul på Bogstad – Samarbeid med museet (uke 49 – 50) Bestilling via museet
  • Besøksgården + Markaskolen – tilbud for 6. og 7. trinn (uke 1- 14) Bestilling via Markaskolen
  • Besøksgården + museet – Den kulturelle skolesekken (fra uke 14) Bestilling via museet
  •  Lamming i fjøset (April)
  • Markens grøde (mai + september)

Bogstad besøksgård drives av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Gården har et variert husdyrhold med storfe, hester, griser, sauer, geiter, kaniner og høns. Vi dyrker gras til fôr for dyrene; havre, hvete og poteter.
Gårdsdriften er økologisk og Debio-godkjent.