Hopp til hovedinnhold

Bogstad besøksgård / fjøset

  • Sauer i parken foran hovedhuset på Bogstad Gård
    Sauer i parken, foto Jonas Løvaas Gjerstad

Besøk av familier og enkeltpersoner

Besøksfjøset åpent for publikum tirsdag til fredag 12.00-16.00, samt siste søndag i måneden  kl. 12-16. Det er gratis adgang for alle. Inngang via gårdsrommet. Forhåndsbestilling for skoleklasser og barnehager.

Om sommeren er dyrene på sommerbeite, og da er fjøset stengt.

Undervisning og formidling i fjøset og kjøkkenhagen

Skoleklasser og barnehager avtaler formidling på forhånd.
For bestilling: jonas.gjerstad@bym.oslo.kommune.no, t 479 00 996.
Eller benytt vårt påmeldingsskjema.

Nedre aldersgrense er 3 år, dette for at barna skal ha mest mulig glede av besøket.

Vi tilbyr GRATIS undervisning/formidling i 2022

  • Potetferie (uke 35 - 40)
  • Besøk hos dyrene i fjøset (uke 41 – 48)
  • Jul på Bogstad – Samarbeid med museet (uke 48 og 49) Bestilling via museet
  • Besøksgården + Markaskolen – tilbud for 6. og 7. trinn (uke 1- 14) Bestilling via Markaskolen
  • Besøksgården + museet – Den kulturelle skolesekken (fra uke 14) Bestilling via museet
  •  Lamming i fjøset (April)
  • Markens grøde (mai + september)

Bogstad besøksgård drives av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Gården har et variert husdyrhold med storfe, hester, griser, sauer, geiter, kaniner og høns. Vi dyrker gras til fôr for dyrene; havre, hvete og poteter.
Gårdsdriften er økologisk og Debio-godkjent.