Hopp til hovedinnhold

Bogstad besøksgård / fjøset

Bogstad Gård drives økologisk og det er Oslo Kommune, Bymiljøetaten, som står for gårdsdriften.

  • Sauer i parken foran hovedhuset på Bogstad Gård
    Sauer i parken. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Besøk av familier og enkeltpersoner

Besøksfjøset er åpent for publikum tirsdag til fredag kl. 12-16, samt siste søndag i måneden  kl. 11-16.

Det er gratis adgang for alle. Inngang via gårdsrommet. Forhåndsbestilling for skoleklasser og barnehager.

Fra ca. midten av mai er fjøset stengt og dyrene går på beite rundt gården. 

Undervisning og formidling i fjøset og kjøkkenhagen

Skoleklasser og barnehager avtaler formidling på forhånd.
For bestilling: jonas.gjerstad@bym.oslo.kommune.no, t 479 00 996.
Eller benytt vårt påmeldingsskjema.

Nedre aldersgrense er 3 år, dette for at barna skal ha mest mulig glede av besøket.

Bogstad besøksgård drives av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Gården har et variert husdyrhold med storfe, hester, sauer, geiter, kaniner, kalkuner og høns. Vi dyrker gras til fôr for dyrene; havre, hvete og poteter.
Gårdsdriften er økologisk og Debio-godkjent.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1