Fjøset

Bogstad besøksgård

  • Bogstad Besøksgård
    Påskekyllinger, foto Jonas Løvaas Gjerstad, ByM

Velkommen til Bogstad besøksgård!


Åpningstider:
Tir  -fre kl 12 - 16
Siste søndag i måneden kl 12 - 16

Skoleklasser og barnehager må avtale besøk i forkant. Det er en fordel at barna har fylt 3 år. Da får de mer glede av besøket.
For bestilling: Benytt vårt påmeldingsskjema eller kontakt jonas.gjerstad@bym.oslo.kommune.no, t 479 00 996.

Bogstad Gård drives økologisk og det er Oslo Kommune, Bymiljøetaten som står for gårdsdriften. Havre/ hvete, poteter, storfe og sau fra Bogstad er økologisk og vi dyrker gressforet til alle dyrene selv.

Gården har hester, kuer, sauer, kaniner og høner. Det er stallplasser til utleie for private hester.

Vi tilbyr omvisning / undervisning

  • i fjøset ( medio oktober til medio mai)
  • ved lamming ( april)
  • potetplukking ( september)