Bogstad besøksgård / fjøset

  • Sauer i parken, foto Jonas Løvaas Gjerstad (Foto/Photo)
    Sauer i parken, foto Jonas Løvaas Gjerstad

Undervisning og formidling i fjøset, i kjøkkenhagen og i åkeren:

På grunn av corona-situasjonen er fjøset og det nedre tunet mellom fjøsene dessverre avstengt. Vi følger myndighetenes råd og retningslinjer, og situasjonen vurderes fortløpende.

Skoleklasser og barnehager avtaler formidling på forhånd.
For bestilling: jonas.gjerstad@bym.oslo.kommune.no, t 479 00 996.
Eller benytt vårt påmeldingsskjema.

Nedre aldersgrense er 3 år, dette for at barna skal ha mest mulig glede av besøket.

Når situasjonen igjen blir normal, gjelder tilbudet nedenfor:

Vi tilbyr GRATIS undervisning/formidling i 2021

  • Potetferie (uke 35 - 40)
  • Besøk hos dyrene i fjøset (uke 41 – 48)
  • Jul på Bogstad – Samarbeid med museet (uke 49 – 50) Bestilling via museet
  • Besøksgården + Markaskolen – tilbud for 6. og 7. trinn (uke 1- 14) Bestilling via Markaskolen
  • Besøksgården + museet – Den kulturelle skolesekken (fra uke 14) Bestilling via museet
  •  Lamming i fjøset (April)
  • Markens grøde (mai + september)

Bogstad besøksgård drives av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Gården har et variert husdyrhold med storfe, hester, griser, sauer, geiter, kaniner og høns. Vi dyrker gras til fôr for dyrene; havre, hvete og poteter.
Gårdsdriften er økologisk og Debio-godkjent.

Besøk av familier og enkeltpersoner

I sommersesongen er det sauer, geiter, høns, kaniner og ender rundt tunet, i parken og ved kjøkkenhagen. Her er dere velkomne til å komme og titte. I den vakre, blomstrende kjøkkenhagen må dere gjerne komme og se og lære mer. Gartneren vår er ofte til stede og kan svare på spørsmål.

På grunn av korona-situasjonen er besøksfjøset stengt inntil videre. Vi vil oppdatere nettsidene og oppslagene ved gården når det kommer endringer.