Utstilling

  • Karen Wedel Jarlsberg (Foto/Photo)
    Grevinne Karen Wedel Jarlsberg, Bogstad Gård. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum

Faren, Karen og Wedel

I vestibylen ved museumsbutikken vises utstillingen «Faren, Karen og Wedel». Med utstillingen ønsker vi å løfte fram tre store personligheter på Bogstad som var sterkt forbundet med hverandre. Karen var datter av Peder Anker og gift med grev Herman Wedel Jarlsberg. De var alle fremtredende borgere i en samtid som krevde mye av dem, og i kjølvannet av 1814 fikk de viktige roller i den unge nasjonen Norge. Fra felles base på Bogstad utviste de både sindighet og handlekraft, men bak fasaden finner vi også menneskelige trekk og uforutsigbare skjebner.