Vestibylen

Ny utstilling fra 9. februar

  • Utstillingen Parkliv på Bogstad Gård. Godseier Herman Wedel Jarlsberg i fluktstolen
    Siesta! Godseier Herman Wedel Jarlsberg i fluktstolen, 1904. Foto: Westye P. Egeberg

PARKLIV

Siden 1955 har parken på Bogstad vært rekreasjonsområde for hele byens befolkning. Mange finner veien hit for å gå tur, finne ro, oppleve natur, men også puste inn den historiske atmosfæren som hviler over stedet.

Engelsk landskapspark er en felles betegnelse på romantiske parker av denne typen, anlagt i tilknytning til større gods og eiendommer i en tid da dette var på moten. Parken på Bogstad er den første i sitt slag i Norge, og ble anlagt i 1780-årene av Peder Anker. En landskapspark skulle ifølge tradisjonen se naturlig ut, by på stemninger og opplevelser, og ikke minst skulle den representere et biologisk mangfold. Mye av dette preger området i dag også.

Hvordan og i hvilken grad parken har vært brukt av tidligere eiere, har trolig variert fra generasjon til generasjon. Men det er tre aspekter som har vært viktige for alle som har bodd her; nytten (alt som kan dyrkes), gleden og utfoldelsen (bruksverdien) og den estetiske verdien (det sanselig vakre).

I denne utstillingen presenterer vi parken fra en periode da parklivet ble godt dokumentert på begynnelsen av 1900-tallet. Fotografiene gir oss et godt inntrykk av hvordan parken ble brukt og i hvilke sammenhenger. Framfor alt var den viktig som arena for sosiale sammenkomster, og for familielivets gleder og utfoldelse. I bildene gjenkjenner vi også de estetiske verdiene, der motivet er valgt med omhu for å framkalle en spesiell stemning.  

Fotografiene vil etter hvert inngå i en utendørs utstilling i parken. Bildene blir da å gjenfinne på ulike steder langs stier og hageganger.

Bogstad Gårds Venneforening har gitt økonomisk støtte til trykking av bildene.