Bogstad spesial

Kåseri og omvisning: Med øye for detaljene - interiørene på Bogstad

  • Herrebø fajanse, detalj fra hovedbygningen, Bogstad Gård. Foto: Stian Nybru Stiftelsen Norsk Folkemuseum
    Herrebø fajanse, detalj fra hovedbygningen. Foto: Stian Nybru / Norsk Folkemuseum

Kåseri og omvisning søndag 7. april kl 15: Med øye for detaljene - interiørene på Bogstad

Det spesielle med Bogstad er at interiørene i stor grad har fått stå uendret siden familien opprettet Bogstad Stiftelse i 1955. Disse unike interiørene fra ulike perioder speiler utviklingen fra rokokko, nyklassisisme og frem til jobbetiden under første verdenskrig.  Her forteller hovedbygningen alene en mer enn en 260 år lang historie. Denne fascinerende historien startet allerede i 1760 da Morten og Mathia Leuch tok nybygget i bruk som lystgård, en historie som fortsatt er lesbar i interiørene. Med Peder og Anna Elisabeth Anker ble Bogstad et familiehjem, der hovedbygningen ble utvidet og fikk noen av de best bevarte Louis-Seize interiørene i landet. Tilsvarende foretok familien Egeberg viktige endringer da de gjorde Bogstad til sitt hjem i 1916. Men hva er det egentlig vi ser og hva forteller interiørene oss i dag?

Kunsthistoriker og konservator Geir Thomas Risåsen vil gjøre oss bedre kjent med huset, sett i lys av samtiden det ble skapt. Risåsen hadde det faglige ansvaret for restaureringen av Eidsvollsbygningen, som i 1814 tilhørte Peder Ankers fetter Carsten.  Risåsen har bakgrunn fra Riksantikvaren og hadde en sentral rolle i restaureringen av det Kongelige Slott, var faglig ansvarlig for Riksregaliemuseet i Trondheim og er nå ansatt på Norsk folkemuseum.

Oppmøte: Museumsbutikken

Varighet: ca 1,5 time

Billett: kr 125,- selges i museumsbutikken i forkant av omvisningen