Bogstad spesial

Kåseri og omvisning: Peder Anker 270 år - stormann i kritiske år for Norge

  • Peder Anker
    Peder Anker, utsnitt av Jens Juels maleri

Kåseri og omvisning søndag 12. mai kl 15 ved Bård Frydenlund, direktør Eidsvoll 1814

Peder Anker på Bogstad var landets fremste finansfyrste da han november 1814 takket ja til å bli Norges første statsminister i Stockholm. Han var en representant for det gamle regimet i både politisk, kulturell og økonomisk forstand da Norge gikk fra dansk-norsk enevelde til svensk-norsk konstitusjonell union. Men han var samtidig en industriell innovatør og politisk brobygger som fulgte med i tiden. De indre motsetningene i dette skapte grobunn for kritikk i flere leire, noe den gamle stormannen skulle føle i sin statsministergjerning.

Oppmøte: Museumsbutikken

Varighet: ca 1,5 time

Billett: kr 125,- selges i museumsbutikken i forkant av omvisningen