Åpent museum

SISTE SJANSE: Gå på egenhånd i museet. Se utstillingen TIL BORDS
Søndag 3. oktober kl 12-15

  • "Punsjeboller" av Linda Jansson Lothe. Foto: Ida Lützow-Hom (Foto/Photo)
    "Punsjeboller" av Linda Jansson Lothe. Foto: Ida Lützow-Hom

Museet i hovedbygningen er fylt med nye uttrykk, former og stemninger i sommer!

Gjennom 300 år var Bogstad privathjem for familiene Leuch, Anker, Wedel Jarlsberg og Egeberg, i den rekkefølgen. Godseierhjemmet skårer høyt på autentisitet, men familiene som gjorde Bogstad til et levende hjem er borte.

På den bakgrunnen oppstod ideen om å fylle museet med nytt liv. Vi inviterte to kunstnere og fire "profesjonelle" bordekkere til å ta stuene i bruk på nye måter. Utfordringen var å tolke omgivelsene, men med respekt for historien.

Se utstillingen TIL BORDS med:

  • Linda Lothe, keramikk
  • Caroline Wedel Jarlsberg, dekket bord
  • Anemone Wille Våge, dekket bord
  • Lise Løvenskiold, dekket bord
  • Julia Vance, skulptur

I tillegg har kunsthistoriker Peder Valle dekket stilhistorisk Bogstad-bord med dekketøy og gjenstander fra Bogstads egen samling.

Billetter i museumsbutikken