Hopp til hovedinnhold

Priser, foto- og filmopptak

Priser i forbindelse med fotografering og filmopptak ved Bogstad Gård.

All oppdragsfotografering og -filming skal avtales i forkant.
Send en e-post til bogstad@bogstad.no

For alle priser kommer 25% mva i tillegg.

FOTOGRAFERING

Bryllups- og familiefotografering:

 • Eksteriør, pr. location: kr. 800,- eks mva.
 • Interiør, pr. location: kr. 3 000,-  + vakthold á kr 500,-/800,- pr time, minimum kr 1 500,-.


Mrk. Bruk av drone er ikke tillatt på eiendommen.

Fotografering, ukepresse/tidsskrifter:

 • Eksteriør, pr. location: kr. 2 000,- 
 • ​Interiør, pr. location: kr. 3 000,-

Fotografering, bøker:

 • Eksteriør, pr. location: kr. 1 000,-​
 • Interiør, pr. location: kr. 2 000,- 

Fotografering, kommersiell bruk:

 • Eksteriør, pr. location: Fra kr. 2 000,-  
 • ​Interiør, pr. location: Fra kr. 4 000,-

Ved fotografering i interiør kommer vakthold i tillegg, og faktureres  med kr. 500,- pr. påbegynte time mellom kl. 08.00 og 16.00, og kr. 800,- pr. time etter dette, samt lør-søn. Administrasjonsgebyr på kr. 500,- vil komme i tillegg (gjelder ikke bryllupsfotografering utendørs).  


FILMING

Filming til drama-/dokumentarproduksjoner:

 • Eksteriør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 8 000,-​
 • Interiør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 12 000,-

Filming til kommersielle produksjoner:

 • Eksteriør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 12 000,-  
 • ​Interiør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 20 000,-  

Ved alle kategorier beregnes et administrasjonsgebyr på kr. 500,-.

Ved filming i interiør, og ved store produksjoner i eksteriør, kommer vakthold i tillegg, og faktureres med kr. 500,- pr. påbegynte time mellom kl. 08.00 og 16.00, og kr. 800,- pr. time etter dette, samt lør-søn. Administrasjonsgebyr på kr. 500,- vil komme i tillegg.  
Økt administrasjonsgebyr ved større produksjoner.
Vaktmestertjenester, kr 500,- pr påbegynte time faktureres i tillegg.

I enkelte tilfeller kan det være mulig for Bogstad Gård å tilby leie av garderobe og /eller oppholdsrom. Dette vil da bli fakturert fra kr. 1 500,- pr. dag.