Ledig stilling

Ønsker du å være omviser på Bogstad Gård?

Bogstad gård søker omviser innenfor en fireukers turnusordning. Påbegynt eller gjennomført utdannelse innen historie, kunst- og kulturhistoriske fag vil være en forutsetning, i likhet med fleksibilitet og god formidlingsevne. Arbeidsoppdraget omfatter faglige omvisninger i et historisk herregårdsanlegg med høy kulturminneverdi. Stillingen inngår i en fast turnus med omvisninger hver fjerde helg, samt tilkalling ved behov til bestilte omvisninger, skolebesøk eller ved større arrangementer. Har du i tillegg erfaring innen drama og teater er det en fordel, da det av og til kan være behov for levendegjøring for barn i museet.

Bogstad gård har en sentral plass i norsk historie, både som industrigods og som sentrum for norsk politisk historie. Her bodde blant annet jernverkseier Peder Anker (1749-1824). Han og svigersønnen grev Herman Wedel Jarlsberg spilte viktige roller i tiden rundt 1814. Begge var med på Eidsvoll. Senere generasjoner har tatt vare på arven fra denne epoken, og herskapshjemmet står delvis urørt. En omvisning på Bogstad dekker kunnskap om den nasjonale historien, men hjemmet med innbo og kunst står også sentralt. Norges eldste landskapspark omgir bygningene.

Bogstad gård utgjør en av seks konsoliderte enheter i Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Anlegget ligger ved inngangsporten til Sørkedalen og tar imot gjester hele året. Her er museumsbutikk, kafé og skiftende utstillinger. Det gamle høyloftet er omgjort til selskaps- og konferanselokaler. Gårdsdriften med fjøset drives av Oslo kommune og er tilrettelagt som besøksgård. Bogstad har
ca. 120 000 besøkende i året.

Høres dette interessant ut?

Send oss en søknad med cv til bogstad@bogstad.no innen 1. mars. Tiltredelse fra 1. april. For spørsmål vedrørende stillingen, kontakt fagkonsulent Ida Lützow-Holm 412 10 045
eller avdelingsdirektør Mette Møller Mork 450 22 448.


Om Bogstad Gård
Bogstad Gård er et av Norges best bevarte herregårdsanlegg og består av museum, kafé, butikk, selskapslokaler og stort parkområde. Det samarbeides tett med Oslo Kommune, Bymiljøetaten, som driver besøksgård i anlegget. Bogstad Gård er en avdeling i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Stiftelsen Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum med store samlinger fra by- og bygdemiljø. I tillegg til Norsk Folkemuseum på Bygdøy omfatter stiftelsen også Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidsvoll 1814.