Kunstprosjekt

Bogstad Gård ønsker å gi publikum en tilleggsattraksjon ved stedet og bygger derfor om og tilrettelegger det gamle fjøset i anleggets østfløy til kunstutstillinger av høy kvalitet. Utstillingene vil komme i tillegg til Peder Ankers kunstsamling som henger i det staselige hovedhuset.
Kafé og butikk holder åpent som normalt i byggeperioden. Butikken er midlertidig plassert i rommet innenfor kafeen, men vil flytte inn i nye, fine lokaler så snart byggeperioden er over. Første utstilling er planlagt åpnet i september.

  • Skisse nye utstillingslokaler, Bogstad Gård (Foto/Photo)
    Skisse nye utstillingslokaler, Bogstad Gård Per Arne Bjørnstad, sivilarkitekt MNAL, NAV arkitekter as

Bogstad Gård representerer en herregårdskultur som vi har lite av i Norge. Gården er en godt besøkt turdestinasjon og en populær møteplass for byens befolkning og tilreisende. Årlig besøk i park og uteområde er på rundt 250 000 hvorav 130 000 besøker museum, kafé, butikk og besøksfjøs.

I det staselige gamle hovedhuset vises en stor kunstsamling etter Peder Anker (1749-1824). I norsk sammenheng er det unikt at en slik samling er bevart i sin helhet og tilgjengelig for publikum. De planlagte utstillingene i fjøset er tenkt som en kommentar til samlingen i hovedhuset og vil åpne for presentasjon av både historisk og moderne kunst. 

Byggeprosjektet vil foregå i perioden februar til mai 2022 og er blant annet støttet av Sparebankstiftelsen, stiftelsen Uni, Sat Sapienti, samt interne fond i stiftelsen Norsk Folkemuseum. 

Bogstad Gård er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Gården har en attraktiv beliggenhet og er enestående i sitt slag. Det gamle storgodset har svært høy autentisitet og en åpen profil.  Uteområdet med park er åpent hele døgnet, 365 dager i året og er et populært utfartsmål. Besøksfjøset med dyrene skal fortsatt være en viktig attraksjon ved stedet og vil ikke bli berørt av ombyggingen ut over at inngangen vil bli via gårdsrommet.