Kunstprosjekt

Bogstad Gård ønsker å gi publikum en tilleggsattraksjon ved stedet og planlegger ombygging og tilrettelegging av det gamle fjøset i anleggets østfløy til kunstutstillinger av høy kvalitet. Utstillingene vil komme i tillegg til Peder Ankers kunstsamling som henger i det staselige hovedhuset.
Med 1 million kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen er prosjektet et stort skritt nærmere realisering.

  • Skisse nye utstillingslokaler, Bogstad Gård (Foto/Photo)
    Skisse nye utstillingslokaler, Bogstad Gård Per Arne Bjørnstad, sivilarkitekt MNAL, NAV arkitekter as

Bogstad Gård representerer en herregårdskultur som vi har lite av i Norge. Gården er en godt besøkt turdestinasjon og en populær møteplass for byens befolkning og tilreisende. Estimert besøk i park og uteområde er 250 000 årlig hvorav 130 000 besøkte museum, kafé, butikk og besøksfjøs i 2019.

I det staselige gamle hovedhuset vises en stor kunstsamling etter Peder Anker (1749-1824). I norsk sammenheng er det unikt at en slik samling er bevart i sin helhet og tilgjengelig for publikum. De planlagte utstillingene i fjøset er tenkt som en kommentar til samlingen i hovedhuset og vil åpne for presentasjon av både historisk og moderne kunst.

Prosjektet er pr i dag i planleggings- og finansieringsfasen og i tillegg til støtte fra Sparebankstiftelsen har det også kommet inn midler gjennom stiftelsen Sat Sapienti og interne fond i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Det jobbes videre med finansiering og planlegging i tiden som kommer.

Bogstad Gård er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Gården har en attraktiv beliggenhet og er enestående i sitt slag. Det gamle storgodset har svært høy autentisitet og en åpen profil.  Uteområdet med park er åpent hele døgnet, 365 dager i året og er et populært utfartsmål. Besøksfjøset med dyrene skal fortsatt være en viktig attraksjon ved stedet og blir ikke berørt av ombyggingen.