Bli medlem

Som medlem er du med å ta vare på Bogstad Gård.

Vil du bli medlem av Bogstad Gårds venneforening?
Kontakt oss på venneforeningen@bogstad.no

Medlemmer av venneforeningen får: 
Gratis adgang til ordinære omvisninger.
Invitasjon til venneforeningens foredrag, turer og øvrig program.

Medlemskontingent:
Enkeltmedlem: kr 450,- / Parmedlem: kr 650,-
Bedriftsmedlemskap: betal så mye du vil! Minimum kr 3000,-