Vestibylen

Velkommen første gang, og alltid hit igjen…

  • Utstilling_vestibylen1.JPG

I vår vestibyle vis a vis museumsbutikken har vi for tiden en utstilling om Bogstads bygningshistorie.

Fra midt på 1600-tallet og fram til siste eier overtok i 1914, har skiftende økonomiske tider og varierende behov satt sitt preg på husene. Bogstad gård representerer viktige kulturhistoriske verdier, og ble fredet i 2014. Dermed er anlegget med omgivelser bevart for ettertiden. 

Det er lett å tro at slik Bogstad framstår i dag har det alltid sett ut, men så enkelt er det ikke. Her forsøker vi å vise hvordan gården med særlig vekt på hovedhuset, har forandret seg fra en romslig bondestue til det praktbygget vi har i dag. Utstillingen er delt inn i fem deler. Hver del representerer en viktig epoke med endring og fornyelse, og gir samtidig et innblikk i eierhistorien på Bogstad.

Utstillingen er et nyttig supplement til våre daglige omvisninger.

Utstillingen har gratis adgang – velkommen!