Ansatte

Mette Mork

Avdelingsdirektør

Oddvar Bergersen

Vaktmester

Trond Jordskogen

Vikar, vaktmester

Torun Gløkler Ludviksen

Café- og renholdsassistent

Einar Løkken

Vaktmester

Hans Christian Nesse

Vaktmester og museumsassistent

Ida Lûtzow-Holm

Fagkonsulent / nestleder

Inger Lise Spilleth

Administrasjonssekretær

Torunn Strandmoe

Cafémedarbeider